Thursday, January 29, 2015

Straníci sú veční

Januárovému zasadaniu nášho zastupiteľstva predchádzala moja účasť na dvoch komisiách a jednom mimoriadnom jednaní všetkých poslancov, kde sa jednalo o rozpočte.

Po povinných cvikoch kde vládla až romantická zhoda (kontrola uznesení a pod.) sme sa pozvoľna začínali presúvať ku kontroverznejších témam.  Zaujímavou témou bola voľba členov neposlancov do komisií MZ. Ja som navrhol jedného člena, a to úmyselne prostredníctvom starostu, aby som zakryl seba ako navrhovateľa. Ani to nepomohlo, predseda oslovenej komisie ho zamietol, zrejme kvôli závadnému pôvodu, nakoľko to bol človek nezávislý a nebol natretý pravicovou farbou, ktorá v tomto období v našom zastupiteľstve vyslovene frčí.

Schyľuje sa k rozpočtu, najprv sa hlasuje o dotáciách. Na poslednú chvíľu sa ešte upravila požiadavka jedného športovca, ktorý chce ísť na Nový Zéland a dúfa, že mu miestna časť zaplatí aspoň letenku. Tu musím MZ pochváliť nakoľko uprednostnilo záujem skupiny pred záujmom jednotlivca. Boli aj snahy o rozdelenie rezervy z dotácií 3000€ medzi žiadateľov, ale podarilo sa (myslím, že hlavne mojou zásluhou) ich ponechať ako rezervu. Veď je len január a do konca roka je ešte ďaleko.

Pod suchopárnym názvom návrhu na zmenu uznesenia MZ 670/2014 sa skrývala len formálna zmena ohľadom formulácie úverovej zmluvy s VUB. To však dalo príčinu na siahodlhú diskusiu ohľadom nákupu nákladného auta, ktoré už dávno brázdi naše ulice. Niektorí kolegovia zrejme nepochopili, o čom sa hlasuje a že sa tu vôbec o auto nejedná. Jednalo sa len o to, či tých 100 000€ budeme splácať 4 roky, tak ako o tom rozhodlo ešte minulé zastupiteľstvo, alebo ich vytiahneme z rozpočtu naraz, čo by zrejme znamenalo rozpočtovú katastrofu. Po mnohých zbytočných diskusných príspevkoch sa to odkývalo a zaviazli sme starostu k predloženiu kompletnej správy o výbere vozidla a spôsobu financovania na budúce MZ.

Odobrili sme aj petíciu a žiadosť za výsadbu stromčekov na Bebravskej.  Tu som vstúpil do diskusie a žiadal som, aby občania, ktorí túto inak chvályhodnú akciu iniciovali boli aspoň morálne zaviazaní prevziať akýsi patronát nad čerstvo vysadenou zeleňou. To sa nestretlo s nejakým veľkým súhlasom, nakoľko mi (síce logicky a podľa práva) kolegovia oponovali, že nikoho k takejto spolupráci nemôžeme nútiť alebo zaväzovať. Niečo podobné som chcel riešiť prostredníctvom  tzv. „prenájmu zelene“, kde by si občania, ktorí majú chuť a čas, akože prenajali časť zelenej plochy o ktorú by sa za materiálnej a technickej podpory VPS starali. To čo som chcel zdôrazniť je to, že by mal v týchto veciach vládnuť nejaký systém. Moje myšlienky ostali z veľkej časti nepochopené, ale verím, že sa proti nim nikto stavať nebude, aj keď ich začnem presadzovať práve ja. Leda by som sa mýlil J

Ponuku spolupráce na projekte psieho parku MZ odmietlo, nakoľko preferovaný pozemok bol vytýčený na pôde neidentifikovaného vlastníka.  S tým nesmie MČ nakladať, len sa starať o zeleň. Navrhol som vytipovať pozemok v spolupráci s občanmi a potom osloviť spomínanú spoločnosť  (alebo viaceré spoločnosti) s takýmto druhom projektu. Ale určite mimo obývanej zóny, lebo výbeh na Bučinovej, v strede obytnej zóny, je naozaj nevhodný nápad. Nie že by som si chcel prihrievať polievočku, ale iste mi dáte za pravdu, že práve v mojom volebnom pláne som kládol dôraz na zapojenie občanov do plánovania a rozhodovania. Nielen pre tento konkrétny prípad mi naše zastupiteľstvo začína pripadať ako trochu odtrhnuté od vôle občanov. Napríklad stále nenachádzam na vrakunskom webe rubriku „Odkaz pre starostu“.  Mojim zámerom bolo prepojiť činnosť MÚ s občanmi a zatiaľ necítim ani len jediný závan. Možno o 4 roky.....

Do redakčnej rady nás (troch nie modrých) tiež nikto nevolal. S osobou šéfredaktorky naplno súhlasím a tiež budem rád s časopisom spolupracovať, len mi je ľúto, že priama ponuka od „pravicových boľševikov“ neprišla. Možno príde neskôr, či? Požiadal som o vypracovanie etického kódexu Vrakunských novín, aby sa nezopakovala situácia s predvolebného čísla, kde si starostlivo vybraní kandidáti robili reklamu za peniaze občanov Vrakune. Ďalej som žiadal  farebný kriedový papier vymeniť na novinový a viac sa venovať obsahu ako imidžu. A v neposlednom rade zmeniť aj distribútora, lebo sa neustále množia sťažnosti na ignorovanie istých ulíc pri roznáške. Vraj sa na tom už pracuje....

Ďalej som interpeloval starostu so žiadosťou o vyšetrenie, kto, alebo lepšie na koho príkaz bola „zavesená“ platená volebná príloha na vrakunský web.  Keď som s vtedajšou šéfredaktorkou p. Bošanskou dohadoval moju objednávku inzercie do tejto prílohy, tak sa ani slovom nezmienila, že to bude bezplatne aj na vrakunskom webe. Podľa názoru právnika sa jednalo o diskrimináciu všetkých kandidátov, čo si nezaplatili politickú inzerciu. Radil mi ešte pred voľbami podať to na Ústavný súd. Aj keď pravdepodobnosť výhry vzhľadom na existenciu antidiskriminačného zákona bola vysoká, bolo by to Pyrrhovo víťazstvo – pokutu by zaplatili všetci občania prostredníctvom svojho nekompetentného úradu. Takže chcem vedieť kto a či to spravil zo svojej hlúposti, alebo to bol iba zákerný úmysel.

A dostávame sa k zlatému klincu dnešného programu.

Menila sa dozorná rada Spokojného bývania. Naši pravičiari ešte v decembri odmietali účasť občanov navrhnutých starostom v dozornej rade. Zrazu sa v dozornej rade objavili dve mne neznáme mená a malo sa o nich hlasovať. Poukázal som na túto skutočnosť a dostalo sa mi odpovedi od poslanca Zajíčka (SIEŤ), že vybratí občania boli na stretnutí so štyrmi poslancami. Mail o stretnutí vraj všetkým posielal poslanec Csaja (KDH). Minimálne p. Murcinová (nez.) a ja sme ten mail nedostali. Zaujímavé, veď maily z MÚ chodia všetkým, alebo sme boli vopred vylúčení aby sme neprekuli dohodu medzi starostom a pravicovým klubom? To ostane  asi navždy záhadou...  Ale keby som vlastnil byt spravovaný touto spoločnosťou, tak by som asi z budúcnosti nemal ten najlepší pocit.

Ďalej som poukázal na hegemóniu pravicových boľševikov, ktorí si opäť v zmysle Paškovho hesla (Vyhraj voľby a môžeš všetko) rozdelili posty v dozornej rade výlučne pre seba. Pán Prikryl (KDH) nezvládol moju nadsadenú poznámku o boľševikoch, vzal to osobne a uštedril mi prednášku o tom ako bola jeho rodina perzekvovaná minulým režimom.  Bolo mi ľúto, že nepozná pôvodný význam slova boľševik, ako príslušníka drvivej väčšiny, ktorú nezaujíma názor menšiny (aká podoba s našim súčasným MZ) a preto som sa mu to snažil vysvetliť. Aby som atmosféru upokojil, tak som sa ospravedlnil všetkým, ktorých sa to mohlo (z dôvodu ich neznalosti, alebo presvedčenia, dotknúť). 

Netuším, či ma pochopili, skôr ma trápi, že práve tí, ktorí možno trpeli pod komunistami sa dnes správajú horšie ako kedysi oni sami. Len na okraj - moja rodina a ja osobne tiež sme mali v minulom režime problémy s komunistami a preto sa nikdy nebudem správať tak ako oni a tiež nikdy nevstúpim do žiadnej strany kde sú infiltrovaní.  Čo myslíte, koľko ich je napríklad v KDH?

Potom prešiel do organizovaného útoku poslanec Hrapko (SDKU), ktorý okrem chabých invektív, označil moju osobu za nedôveryhodného človeka (vraj so súhlasom väčšiny toho ich klubu-neklubu), ktorý nemá podporu občanov. Keďže on spolu so svojou squadrou azzurou zrejme čerpali informácie z bulváru a facebooku (hoci neviem, na ktorom mieste sa to dalo vyčítať), tak mi dovoľte na túto časť nereagovať. Neviem, či pán poslanec pri svojej zväzáckej horlivosti už zabudol na volebné výsledky, kde skončil 5 priečok podo mnou a to mu zadok podopieralo mnoho straníckych kolegov zo 7 (čítaj siedmych !!!) politických strán. Oproti jednému kandidátovi bez akejkoľvek podpory je jeho aj klubový volebný výsledok dosť nepresvedčivý. Jediné volebné šťastie PK spočíva v tom, že vrakunský volič je ignorant, ale to tiež nemusí trvať večne.

Na záver nám pán starosta oznámil meno svojho zástupcu, tým je poslanec Bruna (SDKU), takže kruh starých kamarátov spolu so županom sa nám krásne uzatvoril.

Boh ochraňuj Vrakuňu!


Názov tohto príspevku vznikol parafrázovaním názvu druhého sviežeho dielka doktora Xaviera Crementa. Z času na čas by nám všetkým nezaškodilo podrobne preštudovať celú trilógiu.