Wednesday, December 30, 2015

Čo je na tom zábavné?

Určite ste sa stretli s termínom zábavná pyrotechnika. Pýtam sa: pre koho, okrem ziskuchtivých predajcov je tento spôsob oslavy zábavný?Trochu som pátral na webe a priznám sa, nebolo sa veľmi o čo oprieť. Pokiaľ „zábavný pyrotechnik“ nie je Číňan, ktorý má ospravedlnenie v tradícii, tak sú to len puberťáci, muži, ktorí v puberte zamrzli, alebo inak utlačovaní jedinci, ktorí si potrebujú svoje sebavedomie pozdvihnúť nejakým tým buchnutím. Možno manželia, ktorí si doma nemôžu buchnúť do stola, lebo by riskovali preplesk mokrým vechťom medzi oči.

Bohužiaľ veľa krát vidíme pri odpaľovaní takejto zábavy oteckov v mladšom a strednom veku, ktorí svoje počínanie odôvodňujú tým, že robia radosť svojim deťom.

Toto má byť tá radosť?

Nevedomky (ako inak) učia svoje ratolesti plytkej zábave, ktorá okrem toho, že to buchne, im nič nedá. A to teraz nehovorím o nejakých mentálnych ziskoch. Neskôr sa možno niektorí s plačom čudujú, že ich náctiletému synáčikovi utrhlo pár prstov. Pritom netušia, že vinní sú vlastne oni sami. Podobne ako pani Lenka v jednej FB diskusii ani ja necítim nejakú účasť s tými, ktorým sa to stane. Pre mňa sú to len ďalší kandidáti na Darwinovu cenu a jediné o čo sa zaujímam, či neublížili niekomu nevinnému. A uráža ma ak ich liečba je hradená zdravotnou poisťovňou a čerpajú nebodaj ešte nemocenskú.

Ale nie o páchateľoch som chcel písať, ale o obetiach. Stále je veľa ľudí, ktorí prehliadajú fakt, že niekomu efekty tzv. zábavnej pyrotechniky môžu aj niekomu vadiť. Myslím, že týchto ľudí nestále pribúda, len majú všetci jednu zásadnú slabinu. Sú slušní a rozumní, preto sa do konfliktu s mentálne menej vybavenými občanmi nepúšťajú.

Hlavnými obeťami sú však zvieratá. Tento rok som zaznamenal viaceré iniciatívy, ktoré nabádali oslavujúcich, aby boli tolerantní k okoliu. Myslím, že aj tento rok to bude márne. Preto všetkým používateľom tzv. zábavnej pyrotechniky ponúkam jediný správny a všetkými rozumnými ľuďmi akceptovaný návod na jej používanie. Prevzal som ho z fanpage „Bůh stvořil veterinu, aby udržovala psa zdravého a člověka na mizině“.

Prosím všetkých, ktorí majú aspoň trochu empatie, nepoužívajte tzv. zábavnú pyrotechniku ani na Silvestra ani nikdy inokedy. Niektoré samosprávy ako sú napríklad Vysoké Tatry tento druh „oslavy“ jednoducho zakázali. Škoda, že primátor Bratislavy nebol aj v tomto smere osvietený podobne ako pri „výhodnom predaji“ PKO. Viaceré obce majú striktne prostredníctvom VZN uvedené, kedy a kde sa pyrotechnika môže používať. Ale nezaznamenal som, že by Mestská polícia za porušenie takéhoto VZN dala niekomu pokutu. Ale skúste na chvíľu zaparkovať a zbehnúť si na poštu....  škoda reči.

Riešenie?

Je jednoduché. Zakázať! Veď aj konope je zakázané, napriek jeho nesporným liečebným účinkom, zakázané je aj prekročenie povolenej rýchlosti, zakázané je zanechávať odpad na verejných priestranstvách, atď. Viete koľko je z tej pyrotechniky odpadu, ktorý je porozhadzovaný na metre ďaleko? Zákazov máme veľmi veľa a nereptáme, naučili sme sa s nimi žiť. Tento jeden naviac by ma vážne potešil.

A keď nie zakázať, tak brutálne zdaniť, presne ako to robí štát s pohonnými hmotami, alkoholom, cigaretami .... a vlastne s nami všetkými.


Tu by som ten zmysel videl.

Friday, December 18, 2015

V očakávaní zmien...

Na poslednom tohoročnom zasadaní vrakunského parlamentu sa mali podľa pôvodného plánu udiať veľké zmeny ktoré som avizoval v predchádzajúcom blogu. Ale neudiali sa. Sám som prekvapený. Ale poďme po poriadku.

Najprv by som sa rád venoval tzv. môjmu bodu. Je to po prvý krát, čo som predložil do rokovania zastupiteľstva niečo úplne vlastné a treba poznamenať, že aj neopozerané. V období, kedy sa dane a ostatné finančné zaťaženie občanov uberajú len jedným smerom, dovolil som si takú drzosť a predložil som plán ako žiadať nižšie dane z nehnuteľností vo Vrakuni.

Sledujte prosím tok mojich myšlienok:
Asi každý vrakunčan, ktorý vie čítať a písať, má nejaké informácie o skládke toxického odpadu, pod ktorou je podpísané CHZJD a Mesto Bratislava. Komu by nejaká informácia chýbala odporúčam si prečítať jeden z mojich predchádzajúcich blogov.

Táto myšlienka mi zišla na um, keď som pred časom čítal ten nehorázny Nesrovnalov návrh plošne zvýšiť dane z nehnuteľností o „smiešnych“ 100%. Na zastupiteľstve sme to síce zamietli a podobne sa zachovali aj skoro všetky časti Bratislavy , ale aj takému politickému embryu ako som ja, je jasné, že dane pôjdu hore, či sa nám to páči alebo nie. Primátor má teraz iné priority a určite len čaká na vhodný čas.

Ak sa tieto dva fakty dajú do súvisu, tak myšlienka sa ponúkne okamžite sama. V 80-tych rokoch minulého storočia Mesto Bratislava povolilo ukladať toxický odpad na svojom pozemku  a aj neskôr prevzalo túto skládku do svojej správy. To znamená, že je za skládku a jej toxické pôsobenie na okolitý priestor zodpovedné v celom rozsahu. Podľa správy uvedenej na webe MŽP, skládka zasahuje prakticky celé územie Vrakune, Podunajských Biskupíc a aj ďalej na Žitný ostrov.

To isté mesto Bratislava, ktoré je pôvodcom znehodnotenia hodnoty našich pozemkov a pôvodcom zníženia predajnej ceny našich nehnuteľností sa neustále tvári, že nemá s týmto zamorením nič spoločné. Dokonca chce zvyšovať dane z nehnuteľností aj na takto kontaminovanom území.

Záhradkári nemôžu čerpať vodu zo studní, ktoré ich určite stáli nemalé prostriedky. Napriek tomu platia dane z pozemkov, akoby tieto boli lokalizované na absolútne čistom a nekontaminovanom území.

Preto som navrhol žiadať:

1, Zníženie dani z nehnuteľnosti o 50% na pozemky kvalifikované v katastri ako záhrada
2, Zníženie dani z nehnuteľnosti o 30% na pozemky kvalifikované v katastri ako zastavané plochy a nádvoria
3, Zníženie dani z nehnuteľnosti o 15% na pozemky kvalifikované v katastri ako stavby

Táto zľava by platila pre majiteľov nehnuteľností v zasiahnutom území pokiaľ by neboli odstránené následky toxického zamorenia, ktoré budú doložené kvalifikovanými meraniami.
Úvaha sa zdá byť logická. Poslanci túto myšlienku v zásade podporili, len sa bránili faktu, aby boli dane znižované jednotlivcom. Ani moja logická argumentácia, že úľava by mala byť poskytnutá adresne tomu, komu vznikla škoda, nezabrala. V mojom znení bol návrh na zastupiteľstve nepriechodný. Aby som zachránil aspoň myšlienku, tak som súhlasil s preformulovaním percentuálnej úľavy ako kompenzáciu pre mestskú časť. Tento pozmeňovací návrh získal podporu a bol schválený. Uvidíme kedy a ako to prednesie starosta v mestskom zastupiteľstve a hlavne aká bude reakcia mesta.

O rozpočte sme mali mimoriadnu schôdzu, takže búrlivé prerokovanie sa nekonalo. Možno sa mýlim, ale som toho názoru, že do excelovských tabuliek sa dá napísať hocičo a je to jedno, veď celé účtovníctvo je len o tom kde a ako čo napasujem. Mňa by skôr zaujímala kontrola výdavkov, platenie dohodárov a iné cesty cez ktoré Vrakuni utekajú peniaze. Ale to by musel byť v pravicovom parlamente konsenzus s logikou, aby sa takáto kontrola presadila.

Čo sa týka novej parkovacej politiky, veľmi som do tejto problematiky nezasahoval, pretože som cítil, že kolegovia bývajúci na sídlisku k tomu majú bližšie. Môj názor je však taký, že kardinálna otázka nie je cena, za akú sa parkovacie miesto prenajíma. Ak sa zohľadnia ZŤP občania, zvýhodnia fyzické osoby s trvalým pobytom v našej MČ, potom sa môže aj losovať. Podstatnú vec, ktorú som žiadal a prešla ako obvykle bez povšimnutia, sú krátkodobé parkovacie miesta, aby si ľudia mohli komfortne vyložiť nákup pred domom a tiež dostatok bezplatných miest, aj keď nebudú hneď každému pod oknom. A kto chce na svoje auto vidieť z okna, nech si priplatí.

Na záver tri malé prekvapenia:

1, súťaž na prenájom zdravotného strediska bola ukončená, na zastupiteľstve sa mala len odklepnúť nájomná zmluva a zrazu sa materiál stiahol z rokovania z dôvodu, „že vraj“ lekári prišli s novou ponukou. Tak neviem, kto a ako to tu riadi, ale ak je už súťaž uzavretá??? Preto sa pýtam to holmesovské: Komu ku prospechu? Celá táto záležitosť je dosť zamlžená a radosť mi nerobí ani apatia občanov ani nejednotní lekári.

2, Predaj Spokojného bývania sa stiahol, vraj Spokojné bývanie sa zaviazalo vyprodukovať zisk a zatiaľ sa nepredáva. Zaujímavé, keďže JA JEDINÝ som bol proti predaju, tak to mám považovať za svoje víťazstvo? Nateraz netuším aká nová hra sa tu rozohrala, len ma uráža, ak niekto spochybňuje moju inteligenciu.

3, Na tomto zastupiteľstve sa malo už len odsúhlasiť nového konateľa VPS, ktorý mal v mene MČ založil novú eseročku. Neudialo sa tak, JA JEDINÝ som bol proti zakladaniu takejto tunelovacej ustanovizne, aj toto mám považovať za svoje víťazstvo? Starosta tento krok odložil s tvrdením, že sa potrebuje ešte do jari oboznámiť s číslami J . Zaujímavé je, že keď to na jeseň naháňal, tak bol s číslami oboznámený až príliš dobre, veď oblbol našu pravicovú squaddru tak, že mu to odkývali. Tak vo co go?

S týmito tromi zvláštnymi úkazmi, ktoré patria skôr do oblasti predvianočných zázrakov, sa pre tento rok lúčim.