Saturday, December 16, 2017

Koniec nevoľníctva u nás?

Štát sme my! A my sami seba nútime robiť veci, nad ktorými rozum stojí. A kto je na vine? No predsa my! Alebo, aby to bolo presné, nami volení zástupci. Teda opäť len a len MY!
Nechcem vyplakávať nad byrokraciou, s ktorou každodenne na nás útočia naši blížni prezlečení za úradníkov, politikov, policajtov, sudcov.....  ostatné si doplňte sami. Niekedy títo vyššie menovaní dotiahnu svoju povinnosť až ad absurdum, ako o tom píše MUDr. Xavier Crement, môj obľúbený a často citovaný urológ a spisovateľ.

Je december a chcel by som byť aktuálny a dotknúť sa témy, ktorá sa už pretriasa veľmi dlho na rôznych úrovniach a to dokonca aj na tých najvyšších. Naši predkovia hrdlačili na svojich pánov od svitu do mrku, ešte aj cirkvi museli obvádzať desiatok a mám pocit, že od stredoveku sa až tak veľmi nezmenilo. Možno len právo prvej noci, ale to má svoje opodstatnenie, lebo nepoškvrnené panny do manželstva vstupujú už len v ojedinelých, štatisticky nevýznamných prípadoch. Ak sa pozrieme na celú škálu daní, odvodov, poplatkov a vynútených úkonov a platieb smerujúcich do pokladne nenažraného štátu, tak mi nevdojak zaznie v diaľke pesnička od skupiny Lucie s chytľavým refrénom: „Středověk neskončil, středověk trvá...“


O čom to stále točím? No o nútených prácach, ktoré musia vykonávať majitelia nehnuteľností s priľahlými obecnými chodníkmi a to hlavne v zime. A pritom v našej ústave v článku 18, odstavec (1) sa píše:

NIKOHO NEMOŽNO POSLAŤ NA NÚTENÉ PRÁCE ALEBO NÚTENÉ SLUŽBY

Tak ako to je? Je ústava najvyšší zákon štátu? Karta, ktorú sa nedá prebiť? Alebo len zdrap akéhosi „pergamenu“ uloženého v ohyzdnej budove na hradnom kopci. Vzhľadom k faktu, že sa jej znenie dá jednoducho meniť, prikláňam sa k tej druhej možnosti. Ale predsa, toto ustanovenie je stále v platnosti a napriek tomu nález Ústavného súdu hovorí o niečom úplne odlišnom. Je uspokojujúce vedieť, že máme vykladačov ústavy, ktorí vám ju vyložia podľa objednávky. Pritom, ak len nazrieme za rieku Moravu, zistíme, že tí sa so snehovým nevoľníctvom z dôb úprimného budovania socializmu vyporiadali už roku 2009. A to majú ešte neprezlečených komunistov priamo v parlamente!
Tento gordický uzol musí už raz a pre večné časy rozseknúť parlament. Pokusy v minulosti už boli, ale neúspešné. Médiá sa tomuto otrokárskemu fenoménu sporadicky venujú, ale bez systematického tlaku sa zodpovední zrejme nerozkývu. Mestá a obce namiesto toho, aby tlačili na právnu úpravu zodpovedajúcu dobe, v ktorej žijeme, radšej prijímajú VZN a pokutujú na základe idiotských predpisov. Vážení, rozumný parazit nechá svojho hostiteľa aspoň prežiť, ale vy? Prečo svojim nevoľníkom nedáte daňovú úľavu, alebo ich aspoň nejako pro-forma neodškodníte?. Nemyslíte, že dohoda s nedobrovoľnými odhŕňačmi je lepšia ako vynútené otrokárstvo?

Ja chápem, že zimná údržba je náročná a nedá sa byť súčasne všade. Ale kto pokutuje cestárov – profesionálov za neodhrnuté cesty, magistrát a obce za neporiadok a zlý stav chodníkov? Pred zákonom sme si všetci podľa ústavy rovní. Presne podľa tej istej ústavy, ktorú som tu spomínal. Aj vy cítite tie istoty?Ale možno aj nám, na samom okraji Európskej galaxie svitá, že sa konečne vymaníme zo stredoveku. Naše ministerstvo dopravy, okrem raketovej výstavby diaľnic, chystá aj zmenu cestného zákona, ktorý by mal tento nezmysel riešiť. Je to zatiaľ v štádiu Columbovej ženy, ale nechajme sa prekvapiť.